TRAVELS / PODRÓŻE

thirty easy miniatures for solo guitar; based / inspired by traditional music, art, dance and places from ten different countries on three different continents I’ve been living in last 10 years.

trzydzieści łatwych miniatur na gitarę solo; opartych / inspirowanych na tradycyjnej muzyce, sztuce, tańcu, kulturze oraz miejscach z dziesięciu różnych krajów na trzech różnych kontynentach, na których przyszło mi mieszkać przez ostatnie 10 lat.

Aby zakupić nuty po promocyjnej cenie, proszę kontaktować się bezpośrednio na mail: management@pasieczny.com

to purchase the score, please contact directly us via this e-mail: management@pasieczny.com

Posted by Marek Pasieczny, filed under Inne. Date: September 17, 2011, 9:55 pm | No Comments »